DART+ Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ Iardheisceart
Skip to main content

Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ Iardheisceart

Is eilimint thábhachtach é rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas deartha chun tionscadail infreastruchtúir móra a sheachadadh amhail DART+ Iardheisceart. There are three main opportunities for customers, neighbours and interested parties to provide feedback to the scheme development and Railway Order approval process as outlined below:

  • Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 1 ar an Rogha Tosaíochta Éiritheach (Earrach 2021) - Staid reatha
  • Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2 ar an Rogha Tosaíochta (Samhradh 2021)
  • Tréimhse Comhairleoireachta Reachtúil mar chuid de phróiseas Aighneachta Ordaithe Iarnróid (Geimhreadh 2021/Earrach 2022)

Taispeántar na príomh-staideanna rannpháirtíochta/aiseolais don phobal mar chuid den fhorbairt tionscadail i bhfoirm grafaice thíos agus áirítear leis:

Íomhá ina léirítear rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas roghnúcháin, dearaidh agus Ordú Iarnróid.

Bliain
Staidéar & Taighde
Foilseacháin & Garspriocanna
Rannpháirtíocht Phoiblí
Earrach 2021
Forbairt roghanna agus breithmheas chun tacú le sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Réamhthuarascáil maidir le Roghnú Roghanna agus sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir leis an ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Samhradh 2021
Tuarascáil maidir le Roghnú Roghanna & sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Tuarascáil maidir le Roghnú Roghanna agus sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir leis an ‘Rogha a Roghnófar’
Fómhar 2021
Dearadh doiciméad breithmheasa agus reachtúil a chríochnú
Reo dearaidh & ullmhú aighneacht phleanála
Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara
Geimhreadh 2021/Earrach 2022
Faoi réir cheadú an Rialtais, Ordú Iarnróid a sholáthar
Aighneachtaí pleanála & doiciméid a bhaineann le hOrdú Iarnróid a eisiúint
Comhairliúchán reachtúil leis an mBord PleanálaTugann Iarnród Éireann cuireadh don phobail idirghníomhú sa phróiseas dearaidh agus cuirtear fáilte roimh gach aiseolas. Glacfar le aiseolas an phobail le linn gach staid forbartha dearaidh agus is féidir é a sheoladh trí shuíomh gréasáin an tionscadail, seoladh r-phoist, líne gutháin nó comhfhreagras i scríbhinn. I gcomhair a thuilleadh mionsonraí féach an chuid ‘Conas Idirghníomhú’.

COVID-19

COVID-19 Mar gheall ar shrianta COVID-19 is comhairliúchán poiblí digiteach ar líne den chuid is mó a bheidh sa chéad chomhairliúchán ar an ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’. Má éascaíonn srianta COVID-19 tuilleadh níos déanaí in 2021, b’fhéidir go mbeifear in ann an dara rogha comhairliúcháin phoiblí, atá sceidealta don Samhradh 2021, an ‘Rogha is Fearr ’ a chur i láthair an phobail i suíomh fisiceach.

Top