DART+ Conas Dul i nGníomh / i dTeagmháil Linn
Skip to main content

Conas Dul i nGníomh / i dTeagmháil Linn

We concluded the 1st round of Public Consultation on the Emerging Preferred Option for the DART+ South West Project on 23rd June 2021. But If you would like to submit a comment on the proposals, please complete this form by 30th June 2021.

Your opinions are important to us and will be key in the early design development of the project.

We greatly appreciate your views and/or your suggestions regarding what you would like considered during the design development.

Please note that following a full appraisal of the feedback received and its consideration within the design, a public consultation report will be prepared to document the process which will be incorporated into the Options Selection Report (to be presented at Public Consultation No. 2).

Más fearr leat scríobh isteach chugainn, déan an fhoirm a íoslódáil agus cuir isteach í chuig seoladh an tionscadail, atá liostaithe thíos:

  1. Guthán: (01) 284 1029 
  2. Ríomhphost: DARTSouthWest@irishrail.ie
  3. Seoladh Poist:

An tOifigeach Idirchaidrimh don Phobal,

DART+ an Iardheiscirt

Iarnród Éireann, 

Oibreacha Inse Chór,

Paráid Inse Chór,

Baile Átha Cliath 8 

D08K6Y3

Clásal Séanta

Déanfar aon fhaisnéis a sholáthrófar le linn an chomhairliúcháin phoiblí do chéim dhearaidh agus tógála an Tionscadail a choinneáil. Trí shonraí a sholáthar le linn na céime comhairliúcháin phoiblí tá tú ag toiliú le húsáid sonraí pearsanta de réir ráitis phríobháideachta Iarnród Éireann, atá ar fáil ag www.irishrail.ie/legal/terms-of-use-privacy-statement-cookie-policy chun Iarnród Éireann a chur ar a cumas tuiscint níos fearr a fháil ar do chuid riachtanas maidir leis an Tionscadal seo.

Más mian leat faisnéis a chur ar fáil don Tionscadal nó idirghníomhú leis an tionscadal ar bhealach rúnda agus gan an fhaisnéis sin a nochtadh mar gheall ar gur fhaisnéis íogair atá ann, ar chúis ar bith, mar sin beidh sé de fhreagracht ort, bíodh tú duine nó comhlacht, an mian sin a luadh go soiléir, chomh maith leis na cúiseanna leis an íogaireacht faisnéise, tráth a chuireann tú ar fáil dúinn í.

Top