DART+ Príomhghnéithe bonneagracha
Skip to main content

Príomhghnéithe bonneagracha

Ag seo a leanas, achoimre ardleibhéil ar phríomhghnéithe DART+ an Iardheiscirt::

  • Ceithre ráille a chur leis go críochnúil, agus an dorchla iarnróid a leathnú amach idir Stáisiún an Pháirc Thiar & Gort na Silíní go Stáisiún Heuston, lena gcuirfear leis na hoibreacha a bhí déanta ar an mbealach i 2009.
  • Déanfar leictriú agus athchomharthaíocht ar an líne ó Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid agus ó Stáisiún Heuston go Glas Naíon, trí Chraobhlíne Thollán Pháirc an Fhionnuisce, áit a nascfar é le DART+ Thiar atá beartaithe.
  • Déanfar oibreacha feabhsúcháin/atógála ar dhroichid chun gluaiseacht seirbhísí traenach leictrithe a éascú.

    .

  • Bainfear gach bacainn iarnróid feadh Chraobhlíne Thollán Pháirc an Fhionnuisce.

  • Déanfar staidéar agus dearadh coincheapa le haghaidh Stáisiún Heuston Thiar féideartha nua


Beidh an ‘Rogha Is Fearr atá ag Teacht Chun Cinn’ ag teacht slán leis na stáisiúin a bheidh ann amach anseo ag an gCoill Mhór agus ag an gCabhrach, cé nach bhfuil sé mar chuid de Thionscadal DART+ an Iardheiscirt na stáisiún sin a thógáil.

Top