Skip to main content

DART+ an tIardheisceart An Rogha is Fearr

The preferred option for the DART+ South West is as presented in the following sections: 

Oibreacha Líneacha Ginearálta

The Project will require modernisation and modifications to the existing railway line. 

Is iad seo a leanas na gnéithe den Rogha Tosaíochta atá ábhartha d’fhad iomlán na conaire iarnróid:

 • Teastóidh trealamh leictrithe lasnairde a bheidh ag teastáil feadh mhéid iomlán na líne iarnróid ó Stáisiún  Collchoille & Cill Droichid go Stáisiún Heuston agus trí Líne Bhrainse Tollán Pháirc an Fhionnuisce suas go dtí Acomhal Ghlas Naíon, áit a nascfaidh sé leis an Tionscadal DART + Thiar atá beartaithe. Beidh an trealamh cosúil leis an trealamh leictrithe lasnairde a úsáidtear faoi láthair ar an líonra DART reatha.
 • Uasghrádú comharthaíochta agus bonneagar comharthaíochta breise.
 • Bonneagar teileachumarsáide lena n-áirítear foirgnimh.
 • Cábáin trealaimh choimhdeacha.
 • Oibreacha ar an mBuan-Bhealach (nó conair rianta nó iarnróid) lena n-áirítear gach suiteáil choimhdeach ar nós ráillí, trasnáin, comhéadain bhallasta le fóntais atá ann cheana, cóireálacha teorann, oibreacha draenála, bainistíocht fásra agus oibreacha coimhdeacha eile.

Tá roinnt eilimintí scoite Tionscadail, a theastaíonn ar feadh fhad iomlán an Tionscadail, agus tugtar aghaidh níos mionsonraithe ar na nithe seo sna hailt seo a leanas, tá na nithe seo a leanas sna nithe a ndírítear orthu.

 • Teastóidh sé fhostáisiún leictreach ag eatraimh feadh na líne iarnróid chun cumhacht a sholáthar don líonra.
 • I gcás nach soláthraíonn na droichid atá ann cheana an glanspás riachtanach le haghaidh leictriú lasnairde na línte nó glanspás cliathánach le haghaidh ceithre rianú, tá roghanna á mbreithniú ar bhonn cás ar chás, lena n-áirítear:
  - Réitigh leictreacha speisialaithe a sholáthar don OHLE le glanspás laghdaithe;
  - An rian iarnróid faoin droichead a ísliú;
  - Modhnú ar an struchtúr atá ann cheana;
  - An struchtúr atá ann cheana a bhaint agus struchtúr athsholáthair a sholáthar; nó
  - Meascán de na rudaí thuas.
 • Ballaí coinneála ag tacú le leathnú na conaire iarnróid agus droichid athsholáthair.
 • Oibreacha cosanta líne leictrithe lasnairde ag droichid.
 • Campúin tógála.


Stáisiún Chollchoille agus Chill Droichid go dtí An Pháirc Thiar agus Stáisiún Ghort na Silíní

The works carried out in this section under the original Kildare Route Project between 2006 and 2009 provided the main groundwork for DART+ South West Project, including the installation of the four-track section and the upgrade or replacement of several structures on this section of the route, including ten road overbridges and footbridges, meaning the electrification works can be run under the existing bridges with no / minimal intervention to the bridge structures. Works along this circa 11km section comprise of general linear works only.

Existing Four Track System

Stáisiún na Páirce Thiar & Ghort na Silíní go Stáisiún Heuston

The section between Park West & Cherry Orchard Station and Heuston Station requires electrification and widening to four tracks. Extending to four tracks in this area will require an increase in the width of the existing rail corridor outside of lands owned by Córas Iompair  Éireann,  potentially interfering with property rights (on a permanent and / or temporary basis).

Following an option selection process that included developing and evaluating  a number of options at each location, the Preferred Option for each location was established. These are described below.


An Pháirc Thiar go Droichead Bhóthar Le Fanu

Increasing to four tracks in this section requires the realignment of the existing tracks and an increase in the overall railway corridor width. The Preferred Option replaces Le Fanu Road bridge with a longer span or spans to facilitate the additional width required for the additional tracks. To overcome the lack of height available for the electrification infrastructure, the road level will be raised in combination with lowering the rail track.

The proposed replacement bridge will be a modern structure that will provide segregation for pedestrians, cyclists and improved sightlines and will be a significant improvement on the existing situation for all road users.

The proposed bridge is presented below in sectional elevation looking east.

Preferred Option for Le Fanu Road Bridge (Click Image to Enlarge)

Droichead Bhóthar Le Fanu agus Droichead Bhóthar na Coille Móire

This section of the railway requires widening of the rail corridor to facilitate increasing to four tracks. The Preferred Option replaces Kylemore Road Bridge with a longer span to facilitate the additional track width. To overcome the lack of height available for the electrification infrastructure, the road level will be raised in combination with lowering the rail track. The Preferred Option is designed to include passive provision for a potential future railway station at this location.

Retaining walls are required to the north and south of the corridor to allow the widening of the corridor while minimising the impact on the adjacent properties. The raising of the road level will also mean that retaining walls will be required along the road to the north and south of the railway. 

The proposed bridge is presented below in sectional elevation looking east.

Preferred Option for Kylemore Road Bridge (Click Image to Enlarge)

An Choill Mhór go Bóthar an tSáirséalaigh (lena n-áirítear Oibreacha Inse Chór)

The railway in this area (between Kylemore Road Bridge and Sarsfield Road Bridge) comprises two mainline tracks which are joined by two additional short tracks (or sidings) connected to the Inchicore Depot. 

The existing tracks through the area would not provide the required four tracking while maintaining the functionality of the depot. Therefore, the laying of additional tracks is required, which in turn requires the realignment of the existing tracks and an increase in the railway corridor width in this area. 

The Preferred Option provides a new pedestrian bridge with sufficient height and width to meet the requirements for four-tracking and electrification. The extent of works may potentially interfere with property rights in the immediate area but further design development and technical and construction related solutions will seek to minimise this. 

The proposed pedestrian bridge is presented below in sectional elevation looking east towards Heuston Station.

Preferred Option for Khyber Pass Footbridge (Click Image to Enlarge)

Droichead Bhóthar an tSáirséalaigh go Droichead Bhóthar an Chuimhneacháin

This section of the railway between Sarsfield Road Underbridge and Memorial Road Bridge consists of three tracks. It is proposed to increase the number of tracks at this location to four tracks and to electrify two tracks on the northern side of the corridor. This will require the replacement of the existing bridges in this area.

The Preferred Option replaces the existing railway bridge deck  with two parallel railway bridge decks  , one deck for the non-electrified tracks and the other deck for the electrified tracks.  The existing abutments and supporting structures below deck level will be retained. This Preferred Option also avoids works to the road alignment by increasing the track and deck levels to achieve required clearance underneath.

Heading east of the bridge the corridor will predominantly be widened to the north to add a fourth track (into the embankment between the railway and Con Colbert Road). There is potential interference to third party property rights but further design development and construction related solutions will seek to minimise this impact.

The proposed bridge is presented below in sectional elevation looking east towards Heuston Station.

Preferred Option for Sarsfield Road Underbridge (Click Image to Enlarge)

The existing Memorial Road Bridge is too short in span length to accommodate the additional fourth track, so the railway corridor must be widened and a long-spanning road bridge deck is required.

The Preferred Option replaces the bridge with a longer span bridge. In addition, the rail tracks will be lowered to facilitate the electrification infrastructure beneath the new bridge. The masonry retaining walls on the southern side would need to be strengthened due to the lowering of the track and new retaining walls would be required along the northern side.

The permanent way boundary wall along Con Colbert Road will need to be reconstructed to a higher containment standard and height, as it will be removed to provide retaining wall construction access. 

The proposed bridge is presented below in sectional elevation looking east towards Heuston Station.

Preferred Option for Memorial Road Bridge (Click Image to Enlarge)

Droichead Bhóthar an Chuimhneacháin go dtí Acomhal an Chuarbhóthair

Síneann an limistéar seo ó Dhroichead Bhóthair an Chuimhneacháin go dtí Acomhal an Chuarbhóthair Theas. Tá dhá mhórstruchtúr droichid sa cheantar seo atá mar chuid den acomhal eadhon an Cuarbhóthar Theas agus Droichead Bhóthar Eoin. Tá fad réise leordhóthanach ag Droichead Bhóthar Eoin chun leagan amach a chumasú leis an gceanglas ceithre rian ar a laghad agus tá sé sách ard don bhonneagar leictrithe atá riachtanach don DART. Níl fad réise leordhóthanach ag Droichead an Chuarbhóthair Theas do cheithre rian agus níl sé sách ard chun ligean don bhonneagar leictrithe dul faoi.

Sa Rogha Tosaíochta, fágtar Droichead an Chuarbhóthair Theas mar atá agus áirítear leis struchtúr nua a thógáil ó thuaidh ón droichead atá ann cheana. Bheadh an struchtúr nua le haghaigh na rianta DART nua agus leanfaí leis an tseirbhís Intercity atá ann cheana faoi Dhroichead an Chuarbhóthair Theas atá ann cheana. Leis an struchtúr nua beidh gá le ballaí coinneála a thógáil ar an dá thaobh níos faide ná an t-acomhal thiar. 

Úsáidfear an struchtúr nua do thraenacha DART. Ciallaíonn sé seo nár ghá Droichead an Chuarbhóthair Theas atá ann cheana a leictriú agus d’fhéadfadh leibhéil na rianta a fhágáil mar atá siad faoi láthair. 

Cuirtear i láthair thíos an idirghabháil nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston. In addition, an aerial view of the Preferred Option for the South Circular Road Junction is also presented below.

Preferred Option for South Circular Road Bridge (Click Image to Enlarge)

Aerial View of Preferred Option for South Circular Road Junction (Click Image to Enlarge)

Stáisiún Heuston agus a Phurláin

A new Heuston West Station is proposed as part of the DART+ South West Project. The proposed site for the new station is located to the north west of the greater Heuston Station complex adjacent to the Liffey Railway Bridge and the Clancy Quay Development.

The design for the station takes into consideration the current development strategy and masterplan for the wider Heuston Station site and surrounding environs. The Masterplan area stretches some 500m along the south bank of the River Liffey and includes the Córas Iompar Éireann owned site on the north bank at Conyngham Road. The urban design proposals are to facilitate development of a new city quarter on the western edge of the city centre, incorporating an integrated inter-modal transport hub centred on the existing station, a new retail and commercial core, and a residential neighbourhood all with a high level of focus on open space provision and the public realm. 

Proposed Heuston West Station (Click Image to Enlarge)

Cuimsítear dhá ardán oscailte, 174 m ar fhad sa rogha dearaidh stáisiúin tosaíochta. Beidh an stáisiún inrochtana de bhóthar, lena n-áirítear limistéar socraithe d’fheithiclí, rochtain le soláthar d’fheithiclí seirbhísí éigeandála. Tá rochtain don phobal an líne iarnróid a thrasnú le soláthar trí dhroichead coisithe; de réir na riachtanas inrochtaineachta, beidh rampa san áireamh sa rochtain ar an droichead coisithe.

Soláthrófar bealach rochtana nua do choisithe chuig Forbairt Ché Clancy ar an taobh thiar den stáisiún.

Preferred Heuston West Station Layout (Click Image to Enlarge)

Thoir ó Dhroichead Bhóthar Eoin (Droichead na hInse) go dtí Acomhal Ghlas Naíon.

This area extends from the east of St John’s Road Bridge and northwards over the River Liffey via the Liffey Railway Bridge and under Conyngham Road Overbridge where it enters the Phoenix Park Tunnel.  

The Preferred Option for Liffey Railway Bridge features electrification and retention of the existing fixed track system. 

Cabra Road Bridge, Faussagh Avenue Bridge, Royal Canal and Luas Twin Arches and Maynooth Line Twin Arch are existing structures on this section of the line where the existing bridge height is insufficient to accommodate the rail electrification.   At these locations, track lowering, installation of a reduced height OHLE solution or a combination of both shall be employed to allow a suitable solution to be achieved. 

The clearance beneath Glasnevin Cemetery Road Bridge is also insufficient to accommodate the new OHLE system. The preferred option for this bridge to meet the necessary OHLE requirements, involves the partial reconstruction of the bridge. This option proposes to replace the bridge deck at a higher soffit level. The existing abutments would be retained, and the abutment seats would be raised as required to accommodate the new deck. The bridge parapets would be upgraded for pedestrian protection.  Track lowering could be undertaken here, however, the bridge deck would have to be renewed in any event in the short to medium term. The project is undertaking the necessary improvement works now. 

Glasnevin Cemetery Road Bridge Preferred Option (Click Image to Enlarge)

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top