Skip to main content

Déan teagmháil linn

Sonraí Teagmhála an Tionscadail

Cliceáil ar an lógó chun teacht ar shonraí teagmhála do gach tionscadal.

Deacrachtaí leis an Suíomh Gréasáin

Má tá deacrachtaí agat leis an suíomh gréasáin nó más mian leat a chur in iúl go bhfuil faisnéis in easnamh, cliceáil ar an nasc chun teagmháil a dhéanamh le foireann ár gcainéal digiteach.

Gearáin nó Iarratais Chosanta Sonraí

Má tá aon cheist agat maidir le cosaint sonraí, déan teagmháil le: 

Iarnród Éireann - An tOifigeach um Chosaint Sonraí

dpo@irishrail.ie

Top