DART+ DART+ An tIardheisceart
Skip to main content

DART+ An tIardheisceart

Fáilte go tionscadal DART+ Iardheisceart

Beidh an dara cheann de thionscadail infreastruchtúir an Chláir DART+ le bheith seachadta bainteach le Tionscadal DART+ Iardheisceart. Cuirfidh an tionscadal feabhsúcháin iarnróid seo seirbhís iarnróid inbhuaine, leictrithe agus iontaofa, a thagann níos minice, ar fáil dár gcustaiméirí, agus athrófar an acmhainneacht as cuimse dá bharr idir an stáisiún Collchoill & Cill Droichid agus Lár Chathair Bhaile Átha Cliath, agus ag an am céanna méadófar an acmhainneacht agus laghdófar na hamanna turais do sheirbhísí neamh-leictrithe InterCity agus Comaitéireachta araon freisin.

Seomra Taispeántais do DART+ an Iardheiscirt

Ba mhaith le hIarnród Éireann gach deis is féidir a thabhairt duit fáil amach faoi Thionscadal DART+ agus páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha dearaidh. Táthar tar éis spás taispeántais fíorúil a chruthú chun faisnéis a sholáthar, cosúil leis na himeachtaí taispeántais a bheadh ar siúl i bpobail áitiúla i ngnáthamanna. Tá an spás fíorúil seo dírithe ar mhéadú a chur ar an bhfeasacht atá ag an bpobal ar an tionscadal, agus ar fheabhas a chur ar an rannpháirtíocht ina leith, ó shábháilteacht agus chompord do bhaile féin.

Buneolas faoi DART+ Iardheisceart

Iarnród Éireann is now undertaking a public consultation on the ‘Preferred Option’ to ask you, as potential users of the service or those likely to be affected by its development, for your views. Your participation in this public consultation is valuable to us as your feedback will contribute to the further development of the project design.

Bainfear an méid seo amach leis an tionscadal:

  • Increase train capacity from the current 12 trains per hour per direction to 23 trains per hour per direction (i.e. maintain the existing 12 services, with an additional 11 train services provided by DART+ South West). This will increase passenger capacity from the current peak capacity of approximately 5,000 passengers per hour per direction to approximately 20,000 passengers per hour per direction.
  • Reduce carbon emissions through the deployment of new electric trains.
  • Support growing communities, businesses, and future development by providing high-quality integrated public transport services in line with Government policy including the National Planning Framework and Climate Action Plan.

Your knowledge will inform the design and help Iarnród Éireann to improve our project plans, ensuring that it will be beneficial for you and the communities it will serve.

Delivery of this project will support existing communities along the railway and support future sustainable development. It will serve all existing stations along the railway corridor between Hazelhatch & Celbridge Station and Dublin City Centre using electrical power, which has a lower carbon footprint than the current diesel trains. The frequency and quality of service will provide a viable transport alternative to communities along the route and help encourage people to migrate from private car use. This will assist Ireland in reducing greenhouse gas emissions from transport and help combat climate change.

The electrification of the rail line will predominantly follow the existing railway corridor. Works outside of Iarnród Éireann lands will be required at a number of locations for some of the scheme elements such as:

  • Widening of the railway corridor for four-tracking between Park West & Cherry Orchard Station and Heuston Station.
  • Bridge reconstruction and/or improvements.
  • Construction of substations (to facilitate the provision of power to the line); and
  • Use of land for temporary construction/storage compounds and all ancillary works required for the project.

Príomhghnéithe Bonneagracha

Tá DART+ an Iardheiscirt ag iarraidh an t-iarnród atá ann cheana a nuachóiriú agus a bharrfheabhsú idir Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid agus Stáisiún Heuston agus idir Stáisiún Heuston agus Glas Naíon chomh maith, trí Líne Bhrainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce. Tá sé i gceist oibreacha ráillí, an leictriú agus idirghabhálacha áirithe eile a ghlacadh mar chuid den tionscadal chun fáil réidh le srianta.

Léarscáil DART+ an Iardheiscirt

Clúdaíonn an tionscadal timpeall 20km ó Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid go Glas Naíon trí Líne Bhrainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce. Faoi láthair tá cúig stáisiún ar an mbealach atá ag feidhmiú chun paisinéirí a thabhairt isteach go lár na cathrach agus amach as.

Buntáistí DART+ an Iardheiscirt

Beidh tionchar dearfacha iompair forleathana ag an tionscadal seo trí chóras iompair inbhuanaithe a sholáthar le hacmhainn agus minicíocht mhéadaithe do phaisinéirí. Rachaidh sé chun leasa na bpobal máguaird agus na bpobal amach anseo araon agus cuideoidh sé le spleáchas ar ghluaisteáin phríobháideacha a laghdú.

Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Public participation is a key element to the delivery of major infrastructure projects, such as DART+ South West.

Féach ar Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Public Consultation No. 1 – Now Closed

Public consultation round 1 on the emerging preferred option for the DART+ South West is closed.

Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2

Public consultation round 2 on the preferred option for the DART+ South West is Now open.

Phróiseas Aighneachta Ordaithe Iarnróid

A Statutory Consultation process will be undertaken by An Bord Pleanála once the DART+ South West Railway Order application is made.

Preferred Option

The additional option assessment studies and the feedback from public consultation no. 1 have led to the identification of the preferred option as presented.

Ná Chéad chéimeanna eile

Here you will find information on the option selection, design development methodology and the railway order application process.

Acmhainní agus Earraí Áisiúla le hÍoslódáil

Tiocfaidh tú anseo ar ábhar áisiúil a bhaineann le Líne DART+ Iardheisceart féidir leat iad a íoslódáil.

Conas Idirghníomhú

Tá d'aiseolas tábhachtach dúinn. Má bhíonn aon cheist agat nó bhíonn aon imní ort, déan teagmháil linn le do thoil

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top