Skip to main content

Accessible DART+ Programme Route Map

I láthair na huaire, tá an tseirbhís DART ag rith ó Mhullach Íde chomh fada le Binn Éadair agus le Na Clocha Liatha.

Rithfidh DART+ an Chósta Thuaidh ó Stáisiún Uí Chonghaile chomh fada le Droichead Átha.  

Rithfidh DART+ an Iarthair ó Stáisiún Uí Chonghaile chomh fada le Stáisiún Chluain Saileach agus ag Stáisiún Chluain Saileach rachaidh DART+ i dtreo Stáisiún M3 Bhealach na Páirce agus beidh sé ag stopadh ag Stáisiún Dhún Bóinne agus Pháirc Hans, nó i dtreo Stáisiún Chluain Saileach go Stáisiún Mhaigh Nuad.

Rithfidh DART+ an Iardheiscirt ó Stáisiún Heuston agus ó Stáisiún Metrolink atá beartaithe a fhorbairt i nGlas Naíon chuig Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid.

Rithfidh DART+ an Chósta Theas ó Stáisiún Uí Chonghaile go Stáisiún Bhré agus Stáisiún na gCloch Liath.

Top