Skip to main content

DART+ Iardheisceart Chéad Chéimeanna Eile

The option design and design development undertaken has resulted in a proposed design development that forms the basis of the Railway Order application. The feedback received during public consultation no. 2 has been considered in the design submitted in the Railway Order application (including feedback related to easy access at Heuston West and the main Heuston station). A public consultation no. 2 findings report has been prepared and included in the Railway Order application documentation. The final report for public consultation no.2 is available here

View of typical section of twin track electrified rail line

An próiseas Ordaithe Iarnróid

Tá an t-iarratas chuig an mBord Pleanála ar ordú iarnróid cosúil leis an bpróiseas pleanála a bhfuil an chuid is mó daoine eolach air

Tá an próiseas iarratais ar ordú iarnróid leagtha amach san Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 arna leasú, agus déanfar an t-iarratas chuig an mBord Pleanála. Sonrófar sa Tuarascáil um Measúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT) cineál agus méid an tionscadail atá beartaithe agus sainaithneofar agus tabharfar cur síos ar na tionchair ar an gcomhshaol. Sonrófar freisin bearta a ghlacfar chun na tionchair seo a sheachaint, a laghdú agus/nó monatóireacht a dhéanamh orthu.

Tar éis an tIarratas ar ordú iarnróid a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála, tugtar cuireadh don phobal trí fhógraí poiblí aighneachtaí a dhéanamh a bhreithneoidh an Bord Pleanála go cuí mar chuid den phróiseas cinnteoireachta.

Táimid ag súil go ndéanfaidh an Bord Pleanála éisteacht ó bhéal, chun ligean don phobal tuilleadh rannpháirtíochta a sholáthar sa phróiseas cinnteoireachta don tionscadal seo. Ag éisteacht ó bhéal tabharfaidh foireann tionscadail Iarnród Éireann freagraí ar aighneachtaí agus beidh siad ar fáil lena gceistiú. Ag éisteacht ó bhéal tabharfaidh foireann tionscadail Iarnród Éireann freagraí ar aighneachtaí agus beidh siad ar fáil lena gceistiú.

Tá súil againn aighneacht a dhéanamh chuig An mBord Pleanála le linn an earrach 2023.

Éadáil Réadmhaoine

Déanfaidh Tionscadal DART+ Iardheisceart iarracht go háirithe oibreacha feabhsúcháin iarnróid a choinneáil laistigh na pasáiste iarnróid reatha. D’ainneoin sin, nuair a theastaíonn idirghabhálacha agus modhnuithe lasmuigh den phasáiste reatha, d’fhéadfadh go mbeidh ceannachán talaimh éigin ag teastáil, i.e. Leathnú na pasáiste iarnróid i gcomhair ceithre ráillí idir an Pháirc Thiar agus Stáisiún Ghort na Silíní agus Stáisiún Heuston agus foráil fostáisiúin leictreacha nua.

Tá tus curtha againn anois ar chláir fairsinge comhairleoireachta le úinéirí maoine a d’fhéadfadh tionchar a fháil as sin agus más dóchúil go mbeidh tionchar ar do chuid maoine ag na oibreacha is dócha gur chuala tú fúinn cheana féin. Beidh ár nOifigeach Idirchaidrimh Pobail ar fáil ar feadh an phróisis le cinntiú go dtugtar nuashonruithe go rialta duit ar na tairiscintí reatha agus go mbeidh do dhearcthaí glactha san áireamh de réir is a théimid ar aghaidh go dtí an forbairt dearaidh agus measúnú tionchair timpeallachta.

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top