DART+ Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ Iardheisceart
Skip to main content

Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ Iardheisceart

Is eilimint thábhachtach é rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas deartha chun tionscadail infreastruchtúir móra a sheachadadh amhail DART+ Iardheisceart.. 

There are three main opportunities for customers, residents and businesses adjacent to the route, as well as other stakeholders, to provide feedback to the scheme development and Railway Order approval process as outlined below:

  • Comhairliúchán Poiblí Uimh.1 maidir leis an Rogha is Dealraithí a Roghnófar - Críochnaithe (Samhradh 2021) - Completed
  • Comhairliúchán Poiblí Uimh. 2 maidir leis an Rogha Tosaíochta - An chéim reatha (Geimhreadh 2021) - Completed
  • Tréimhse Chomhairliúcháin Reachtúil mar chuid den phróiseas iarratais ar Ordú Iarnróid (Samhradh 2022 / Fómhar 2022)

Grafaic a thaispeánann rannpháirtíocht an phobail mar chuid den roghnú rogha, dearadh agus próiseas aighneachta Ordaithe Iarnróid:

Graphic showing public participation in the option selection, design and Railway Order process


Bhlian
Staidéar & Taighde
Foilseacháin & Garspriocanna
Rannpháirtíocht Phoiblí
CompletedSamhradh 2021
Forbairt roghanna agus breithmheas chun tacú le sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Réamhthuarascáil maidir le Roghnú Roghanna agus sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir leis an ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
CompletedGeimhreadh 2021
Tuarascáil maidir le Roghnú Roghanna & sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Tuarascáil maidir le Roghnú Roghanna agus sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir leis an ‘Rogha a Roghnófar’

Earrach 2022
Dearadh doiciméad breithmheasa agus reachtúil a chríochnú
Reo dearaidh & ullmhú aighneacht phleanála
Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara

Samhradh 2022/Fómhar 2022
Faoi réir cheadú an Rialtais, Ordú Iarnróid a sholáthar
Aighneachtaí pleanála & doiciméid a bhaineann le hOrdú Iarnróid a eisiúint
Comhairliúchán reachtúil leis an mBord Pleanála


Public feedback will be accepted during all stages of the design development and can be submitted through the project website, e-mail address, phone or by written correspondence. For further details see the ‘How to Engage / Contact Us’ section.

Iarnród Éireann invites the public to engage in the design process and all feedback is welcome.

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top