Skip to main content

Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ Iardheisceart

Is eilimint thábhachtach é rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas deartha chun tionscadail infreastruchtúir móra a sheachadadh amhail DART+ Iardheisceart.. 

There are three main opportunities for customers, residents and businesses adjacent to the route, as well as other stakeholders, to provide feedback to the scheme development and Railway Order approval process as outlined below:

  • Comhairliúchán Poiblí Uimh.1 maidir leis an Rogha is Dealraithí a Roghnófar - Críochnaithe (Samhradh 2021) - Completed
  • Comhairliúchán Poiblí Uimh. 2 maidir leis an Rogha Tosaíochta - An chéim reatha (Geimhreadh 2021) - Completed
  • Statutory Consultation Period as part of the Railway Order application process - Completed

Grafaic a thaispeánann rannpháirtíocht an phobail mar chuid den roghnú rogha, dearadh agus próiseas aighneachta Ordaithe Iarnróid:

StatusBhlianStaidéar agus TaighdeFoilseacháin agus GarspriocannaRannpháirtíocht Phoiblí
CompletedSamhradh 2021Forbairt roghanna agus breithmheas chun tacú le sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’Réamhthuarascáil maidir le Roghnú Roghanna agus sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir leis an ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’
CompletedGeimhreadh 2021Tuarascáil maidir le Roghnú Roghanna & sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’Tuarascáil maidir le Roghnú Roghanna agus sainaithint ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’Comhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir leis an ‘Rogha a Roghnófar’
CompletedEarrach 2022 - Fómhar/ Geimhreadh 2022Dearadh doiciméad breithmheasa agus reachtúil a chríochnúReo dearaidh & ullmhú aighneacht phleanálaRannpháirtíocht le páirtithe leasmhara
CompletedSpring 2023Faoi réir cheadú an Rialtais, Ordú Iarnróid a sholátharAighneachtaí pleanála & doiciméid a bhaineann le hOrdú Iarnróid a eisiúintComhairliúchán reachtúil leis an mBord Pleanála

Public feedback will be accepted during all stages of the design development and can be submitted through the project website, e-mail address, phone or by written correspondence. For further details see the ‘How to Engage / Contact Us’ section.

Iarnród Éireann invites the public to engage in the design process and all feedback is welcome.

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top