Skip to main content

Príomhghnéithe Bonneagracha

Ag seo a leanas, achoimre ardleibhéil ar phríomhghnéithe DART+ an Iardheiscirt:

  • Ceithre ráille a chur leis go críochnúil, idir Stáisiún an Pháirc Thiar & Gort na Silíní go Stáisiún Heuston, lena gcuirfear leis na hoibreacha a bhí déanta ar an mbealach i 2009.
  • Déanfar leictriú agus athchomharthaíocht ar an líne ó Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid agus ó Stáisiún Heuston go Glas Naíon, trí Chraobhlíne Thollán Pháirc an Fhionnuisce, áit a nascfar é le DART+ Thiar atá beartaithe.
  • Déanfar oibreacha feabhsúcháin/atógála ar dhroichid chun gluaiseacht seirbhísí traenach leictrithe a éascú.
  • Bainfear gach bacainn iarnróid feadh Chraobhlíne Thollán Pháirc an Fhionnuisce.
  • Stáisiún nua Heuston Thiar a sheachadadh.

Beidh an ‘Rogha Tosaíochta’ ag teacht slán leis na stáisiúin a bheidh ann amach anseo ag an gCoill Mhór agus ag an gCabhrach, cé nach bhfuil sé mar chuid de Thionscadal DART+ an Iardheiscirt na stáisiún sin a thógáil.

Urraitheoirí

The DART+ Programme is being implemented by Iarnród Éireann as part of Project Ireland 2040 and the NTA's Transport Strategy for the Greater Dublin Area (2016-2035).

Top