DART+ Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ an Iarthair
Skip to main content

Próiséas Comhairliúcháin Phoiblí DART+ an Iarthair

Tá rannpháirtíocht an phobail le linn an phróisis dhearaidh ina phríomhghné de sheachadadh mórthionscadal bonneagair ar nós an DART + an Iarthair. Tá trí phríomhdheis ann aiseolas a thabhairt ar phróiseas faofa na forbartha scéime agus an ordaithe iarnróid mar atá mínithe thíos:

  • Public consultation No. 1 emerging preferred option (Autumn 2020) - completed
  • Public consultation No. 2 preferred option (Summer 2021) - completed
  • Statutory consultation period as part of the railway order application process (2022)

Tarraingítear aird orthu seo i bhfoirm ghrafach thíos:Studies & ResearchPublications & MilestonesPublic Participation 
CompletedAutumn 2020Options development and appraisal to support identification of 'emerging preferred option' Preliminary Option Selection Report and selection of 'emerging preferred option'Non-statutory public consultation on the 'emerging preferred option'
Completed
Summer 2021Options Selection Report & 'preferred option' confirmation Option Selection Report and 'preferred option' identification Non-statutory public consultation on the 'preferred option'

Early 2022Complete design appraisal and  statutory documentsDesign Freeze & planning submission preparation Stakeholder engagement

2022Subject to government approval make planning submission Issue of Planning submission & railway order documents An Bord Pleanála statutory consultation

Glacfar le haiseolas ón bpobal le linn gach céim den fhorbairt dearaidh agus féadtar é a chur isteach ar shuíomh gréasáin an tionscadail, nó trí ríomhphost a sheoladh nó trí ghlao ar an bhfón nó trí chomhfhreagras i scríbhinn. Le haghaidh tuilleadh sonraí féach ar an gcuid ‘Conas Dul i nGníomh/Déan Teagmháil Linn'.

Tugann Iarnród Éireann cuireadh don phobal páirt a ghlacadh sa phróiseas dearaidh agus tá fáilte roimh gach aiseolas.

COVID-19

Mar gheall ar shrianta COVID-19 is comhairliúchán poiblí digiteach ar an rogha tosaíochta a bheidh san imeacht comhairliúcháin seo den chuid is mó.

Top